Úvod |  Jan Adamus | Adamusovo trio | Adamus Ensemble | Nahrávky | Koncerty | Discografie | Galerie | Kontakt 

Adamusovo trio

Jan Adamus - hoboj, anglický roh
Marie Fuxová - housle
Martin Levický - klavír, cembalo


Adamusovo trio založil vedoucí souboru Jan Adamus v roce 1985. Až do roku 2013 hrálo v původním nezměněném složení s houslistkou Jitkou Adamusovou. Po téměř 30 letech úspěšného působení v triu zanechala Jitka Adamusová aktivní činnosti a působí pouze pedagogicky. Její roli v triu převzala houslistka Marie Fuxová. Jedním z cílů tohoto tria je hledání nových zvukových možností a nových kombinací nástrojů. V tomto malém obsazení jsou vlastně zastoupeny nejdůležitější skupiny hudebních nástrojů. Hoboj a anglický roh jako představitelé dechových nástrojů, housle z řady smyčcových nástrojů a klavír nebo cembalo z nástrojů klávesových.

Soubor se orientuje jak na hudbu barokní či klasickou, tak na hudbu romantickou a moderní. V oblasti hudby barokní se zabývá Adamusovo trio vyhledáváním dosud neznámých skladeb, přičemž vrcholem této činnosti bylo natočení 6 Suit G. Ph. Telemanna pro hoboj, housle a cembalo, které byly vydány jako komplet vůbec poprvé (vydaly GZ Loděnice 1993). Druhým pólem působení tria je uvádění skladeb novějších. Ovšem zejména skladby z období romantismu je nutno upravit, a proto se umělecký vedoucí Jan Adamus zaměřuje na transkripce, které sám provádí. Některé skladby byly komponovány přímo pro Adamusovo trio jako např." Grand Prix" Karla Odstrčila, "Tauromaquia" Emila Viklického či "Quodlibet" Jířího Temla.

Adamusovo trio koncertovalo ve většině evropských zemí, např. v Německu ( Berlin - Schauspielhaus 1991, Schloss Charlotenburg 1991, Landshuter Hofmusiktage 1994, 2000), Rakousku ( Salzburg 1991, 1993, Wien 2002 ), Španělsku ( 1986,1988, 1989, 1990, 1993 ), Švýcarsku ( Bern 1988, Bielersee-Festival 1992 - 1995 ), ve Francii ( Janáček Festival Paříž 1988, Ĺ automne Musical 1992), Mezinárodní festival Sarajevo 2000 a ve Spojených arabských emirátech ( Abu Dhabi v roce 2000 a Dubai v roce 2002).

Soubor spolupracuje také s rozhlasem a televizí a natočil několik CD. Kromě 6 Telemannových Suit jsou to 2 profilová CD, zahrnující široký repertoir (Bach, Haydn, Mozart, Brahms, Schumann, Viklický ).

JAN ADAMUS – hoboj, anglický roh

Jan Adamus

Umění Jana Adamuse zazářilo poprvé v Mezinárodní soutěži Pražského jara 1977, kde si interpret vydobyl první cenu a titul laureáta. Vítězství v této soutěži mu otevřelo cestu na koncertní pódia doma i v zahraničí. Jan Adamus spolupracoval s významnými umělci ( Jiří Bělohlávek, Jiří Kout, Petr Altrichter, Vladimír Válek, Andrew Constantine, Michael Helmrath) a koncertoval ve významných hudebních centrech Evropy / Vídeň, Salzburg, Berlín, Mnichov, Amsterdam, Moskva atd.

S Josefem Sukem spoluúčinkoval v Bachově Dvojkoncertu na Pražském jaru 1985. V roce 1997 premiéroval na Pražském jaru "Concertino pro hoboj a malý orchestr" skladatele Jana Klusáka, za doprovodu Talichova komorního orchestru (dirigent Andrew Constantine).

Jan Adamus objevil na zámku v Českém Krumlově hobojové koncerty Carlo Besozziho a v jeho podání, za doprovodu Pražského komorního orchestru, zazněl jeden z těchto koncertů na festivalu v Českém Krumlově. V roce 1999 spolupracoval jako sólista s Filharmonickým komorním orchestrem z Mnichova / Philharmonisches Kammerorchester München / ve Španělském sále Pražského hradu.

Jan Adamus natočil několik hobojových koncertů ve spolupráci s dirigenty Jiřím Bělohlávkem (Kramář, Mozart) a Petrem Altrichtrem (Jírovec, Rejcha, Družecký). Pro firmu GZ Loděnice natočil Besozziho hobojové koncerty (spolu s Pražským komorním orchestrem), "Barokní hobojové koncerty" / Vivaldi, Bach, Händel, Albinoni /. V roce 1998 natočil Jan Adamus doposud nejrozsáhlejší komplet hobojových koncertů ( Haydn, Mozart, Kramář) s Komorními sólisty České filharmonie, pod taktovkou Vladimíra Válka.

 

MARIE FUXOVÁ – housle

Marie Fuxová

Na housle začala Marie Fuxová hrát pod vedením své matky a již v jedenácti letech vystoupila sólově za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Od té doby získala řadu ocenění: první ceny na Soutěži konzervatoří ČR, na Kociánově mezinárodní houslové soutěži a v Soutěži Nadace Bohuslava Martinů, odkud si odnesla i cenu za nejlepší interpretaci díla B. Martinů. Zvláštní ceny obdržela na soutěži Beethovenův Hradec a mezinárodní soutěži H. Marteau (Německo), na kursech v rakouském Semmeringu pak Wiener Classic Preis.

Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a AMU v Praze. Později pokračovala na stáži u Prof. M. Frischenschlagera na Universit?t fűr Musik und Darstellende Kunst Wien. Získané stipendium jí v roce 2004 umožnilo účast na mezinárodních kurzech v Meadowmount School of Music (USA). Cenné zkušenosti si odnesla z mistrovských kurzů předních českých i světových houslistů (V. Hudeček, Ch. Avsharian, E. Perényi, R. Ricci, S. Ships ad.)

V letech 2007-2009 byla členkou „Pavel Haas Quartet“, s nímž koncertovala v nejprestižnějších koncertních sálech světa - Wiener Konzerthaus, Salzburg Mozarteum, Amsterodam Concertgebouw, Cité de la Musique Paris, Kölner Philharmonie, Wigmore Hall, Carnegie Hall New York. V současné době vystupuje Marie Fuxová se sólovými recitály, při kterých publikum oceňuje kromě její bravurní hry také výrazně procítěný projev. Je taky členkou Bayerisches Kammerorchester.

 

MARTIN LEVICKÝ – klavír, cembalo

Martin Levický

Již v dětských letech dosáhl vítězství v národních i mezinárodních klavírních soutěžích – Amadeus Brno, Prague Junior note, Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, kde získal i titul absolutního vítěze. Později přidal úspěchy např. vítězstvím v mezinárodní smetanovské soutěži v Plzni či cenou za nejlepší provedení skladby Arnolda Schönberga na hudebním festivalu Prag – Wien – Budapest v Rakousku v roce 2003. V roce 2005 zvítězil v mezinárodním konkursu o stipendium firmy Yamaha. V roce 2007 získal první cenu na soutěži Bohuslava Martinů v Praze. Velkého úspěchu dosáhl nedávným vítězstvím na soutěži J. N. Hummela v Bratislavě (2011). Jako dvanáctiletý vystoupil s orchestrem pražských filharmoniků pod taktovkou Gaetana Delogu na slavnostním novoročním koncertu ve Španělském sále Pražského hradu. Sólově vystoupil s orchestrem Slovenské filharmonie, Filharmonie Brno, Virtuosi di Praga, Solisti di Praga, Bacau filharmonie, Orchestr Plzeňského divadla, Moravská filharmonie Olomouc a další. Koncertoval také v USA v Sewanee, kam byl v roce 2002 pozván na dvouměsíční studijní pobyt a v japonském Kjótó při světovém setkání mladých umělců (2006). Doprovázel též legendu, houslistu Josefa Suka při koncertu na zámku Štiřín.

 


© Jan Adamus 2008