Úvod |  Jan Adamus | Adamusovo trio | Adamus Ensemble | Nahrávky | Koncerty | Discografie | Galerie | Kontakt 

„Adamus Ensemble“

Iniciátorem založení souboru je Jan Adamus, přední český hobojista a dirigent. Vychází ze svých dlouholetých zkušeností a ze spolupráce s nejlepšími domácími i zahraničními umělci. Především je to Josef Suk, s kterým se podílel na interpretaci Bachova a Vivaldiho Dvojkoncertu pro housle a hoboj na Mezinárodním festivalu Pražské jaro. Vrcholem jejich spolupráce byla nahrávka „Barokní houslové a hobojové koncerty“ pro firmu Supraphon. Také smyčcová část souboru se umělecky vyvíjela pod vlivem osobnosti Josefa Suka, jeho interpretačního mistrovství, daného také rodovou tradicí - dědečkem houslisty byl žák a zeť Antonína Dvořáka, skladatel Josef Suk. Kouzlo osobního kontaktu s Josefem Sukem při společné práci na vytváření interpretace a tónové kultury, jež byla mistrovou, ve světě nejvíce uznávanou kvalitou, je předpokladem, že umělci sdružení v tomto souboru budou přímými pokračovateli specifické sukovské strhující muzikality. Jejich vynikající sólové kvality jim dávají široký repertoárový prostor pro interpretaci sólových a komorních skladeb od tria až po malý komorní orchestr. Jedná se především o skladby českého baroka, Mozartovy serenády, divertimenta, barokní dvojkoncerty, Sukovy a Dvořákovy komorní skladby. Tyto skladby soubor interpretuje ve dvou různých obsazeních.

 

Jan Adamus – hoboj, anglický roh

Jan Adamus patří k významným osobnostem současné klasické hudby. Jeho činnost směřuje od hry na hoboj, přes dirigování až k hudební vědě. V roce 1977 zazářil v soutěži Pražského jara, kde obdržel první cenu ve hře na hoboj. Prvenství v této soutěži mu otevřelo cestu na významná evropská i světová pódia. Koncertoval např. v Salzburgu (Festspielhaus), v Mnichově (Am Gasteig), v Norimberku (Meistersingerhalle), ve Španělsku, na Kubě, ve Spojených arabských Emirátech atd.

Spolu s Josefem Sukem vystoupil v Rudolfinu ve Dvořákově síni na Mezinárodním festivalu Pražské jaro. Rovněž s Josefem Sukem natočil vůbec první CD v tehdejším Československu.

V současnosti se Jan Adamus věnuje také dirigování. Studoval soukromě u Leoše Svárovského, profesora pražské AMU. Je také činný v oblasti organizování koncertů - v roce 2013 působil jako umělecký ředitel „Festivalu Mitte Europa“. Jeho vědecko-objevitelská činnost našla uplatnění ve vydavatelství „Edition Kunzelmann“ ve Švýcarsku, kde vyšly tiskem Hobojové koncerty Carlo Besozziho a Josefa Rejchy.

 

 

Program větší obsazení

 


 

Antonio Vivaldi Koncert B-Dur pro hoboj, housle, smyčce a B.c
1678-1741 Allegro-Largo-Allegro
   
W.A.Mozart Divertimento F-Dur KV 138
1756-1791 Allegro-Andante-Presto
   
Carlo Besozzi Koncert C-Dur pro hoboj, smyčce a B.c.
1732-1791 Allegro – Andante - Allegretto
   
---- Přestávka ----
   
Antonín Dvořák Dva valčíky pro smyčce op. 54
1841-1904 Moderato
  Allegro vivace
   
W. A. Mozart Adagio pro anglický roh, smyčce a cembalo
1756-1791  
   
Johann Sebastian Bach Koncert pro housle, hoboj, smyčce a B.c. d-moll BWV 1060
1685-1750 Allegro-Adagio-Allegro

 

 

 

 

Program menší obsazení

 


 

W.A.Mozart Kvartet pro hoboj, housle, violu a violoncello KV 370
1756-1791 Allegro-Adagio-Allegro
   
Antonín Dvořák Kvartet pro klavír, housle, violu a violoncello op. 87
1841-1904 1. Allegro con fuoco
  2. Lento
  3. Allegro moderato, grazioso
  4. Finale. Allegro ma non troppo
   
---- Přestávka ----
   
Josef Suk Trio op. 2 pro klavír, housle a violoncello
1874-1935 Allegro-Andante-Vivace
   
Bohuslav Martinů "Quartuor" pro hoboj, housle, violoncello a klavír
1890-1959 Moderato poco allegro
  Adagio.Andante
  Poco allegro

 


© Jan Adamus 2008